เอ็ม ยู เพลส:
108 หมู่ 3 ถนนศาลายา-นครชัยศรี
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

MU Place :
108 Moo 3 Salaya-Nakornchaisri Rd;
Salaya subdistrict, Phutthamonthol District,
Nakornpathom, 73170


Tel : 02 889 3200, 02 482 2301-5
Mobile : 081 705 7381 Fax : 02 889 2001
E-mail : mu_place@hotmail.com

http://www.muplace.net

 
 

เอ็ม ยู เพลส: 108 หมู่ 3 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
MU Place : 108 Moo 3 Salaya-Nakornchaisri Rd;
Salaya subdistrict, Phutthamonthol District, Nakornpathom, 73170
Tel : 02 889 3200, 02 482 2301-5 Mobile : 081 705 7381 Fax : 02 889 2001
E-mail : mu_place@hotmail.com